Beste tennisvrienden,

Wellicht hebben jullie intussen gehoord dat de KNLTB een aantal
veranderingen met betrekking tot de competities wil doorvoeren.
In grote lijnen komt het er op neer dat ze willen dat alle districten
naar zes wedstrijden per team toe gaan in plaats van de huidige vijf.
Dat heeft ondermeer gevolgen voor het aantal banen dat je nodig hebt
per speeldag. En dat kan er weer toe leiden dat bij gebrek aan banen
je misschien moet gaan kijken naar langere speeldagen want we willen
wel graag het zelfde aantal teams de gelegenheid bieden om competitie
te spelen. Ook is er door de wijzigingen sprake van langere
reisafstanden.
In het voorjaar is er tijdens de districtsvergadering met de KNLTB
door een aantal verenigingen geprotesteerd tegen de wijzigingen die de
Bond wil doorvoeren. Vooralsnog heeft de KNLTB de wijzigingen voor
Zeeland en Zuid-Holland (de twee regio waar vijf partijen worden
gespeeld in plaats van zes) teruggedraaid en sindsdien hebben we er
niets meer over gehoord. Onlangs heeft de voorzitter van DOSH een
brief opgesteld waarin hij zijn bezwaren kenbaar maakt en andere
verenigingen oproept om hem te steunen. Tijdens onze laatste
bestuursvergadering hebben wij besloten ons goed te verdiepen in de
materie voordat we een besluit nemen. Ik heb de TC en de JC gevraagd
ons op korte termijn te adviseren en zal jullie daarvan op de hoogte
stellen. Mocht je de behoefte hebben om een bijdrage te leveren aan de
discussie wil ik vragen om je ideeën zo spoedig mogelijk via de mail
bij TC of JC aan te leveren.

Met sportieve groet,
Sjors Callenbach
voorzitter
Inloggen