TVB kent een Technische Commissie (TC), welke de belangen behartigt van de circa 500 seniorleden van onze vereniging. Deze belangenbehartiging spitst zich specifiek toe, zoals de naam van de commissie al aanduidt, tot de waardering van de technische kwaliteiten van de seniorspeler, individueel en/of in teamverband. In algemeenheid kan gesteld worden dat de TC het kwaliteitsgehalte van het tennisgebeuren binnen de vereniging bewaakt en waar mogelijk stimuleert. De nadruk ligt daarbij dus duidelijk op de prestatie en niet op de recreatie, hoewel het één niet los van het ander kan worden gezien. De recreatieve aspecten van de tennissport verdienen en krijgen echter langs andere kanalen binnen onze vereniging de nodige aandacht. De TC werkt nauw samen met de Jeugdcommissie, welke commissie veel parallellen vertoont met de TC, maar kent haar doelgroep in de jeugdleden.

De TC is samengesteld uit meerdere leden en bestaat uit:

Frank van der Plas (voorzitter)

Arco vd Broek
Tamara Breur
Kitty Kanters
Vivian Polak

De TC heeft zowel een uitvoerende als een adviserende taak.

Een aantal taken van de TC zijn onder andere: 
  • het organiseren en begeleiden van de voorjaars- en herfstcompetitie (landelijk en per district), waaronder het formeren en indelen van de competitieteams;
     
  • het organiseren en begeleiden van het open toernooi;
     
  • het begeleiden van de clubkampioenschappen;
     
  • de indeling en begeleiding van de clubtrainingen. 

Een belangrijke taak voor de TC blijkt in de praktijk te zijn weggelegd bij de behandeling van de wensen en de voorkomende problemen van de individuele speler c.q. de competitieteams. Vaak treedt de TC op als intermediair tussen de leden enerzijds en het bestuur, de KNLTB de trainer, sponsors, overige verenigingen etc. anderzijds.

Natuurlijk is de TC nauw betrokken bij de organisatie van het open toernooi. Een of meerdere TC leden zijn vertegenwoordigd in de wedstrijdleiding of hebben nauw contact met de wedstrijdleiding. Van de overige open toernooien en de mogelijkheid tot inschrijving houdt de TC de leden op de hoogte door middel van affiches in het clubhuis en via de website.

Verreweg de belangrijkste taak van de TC ligt in de organisatie en begeleiding van de voorjaars- en najaarscompetitie voor senioren. In de verschillende disciplines wordt gespeeld op de dinsdag, de vrijdag, de zaterdag en de zondag op diverse klassenniveaus, hetzij landelijk dan wel binnen het district.
 

De TC is als volgt te bereiken:
e-mail:
technischecommissie@tvbarendrecht.nl

tel: 06-13766327 (Kitty Kanters)

 

Inloggen