Club van 100

Zoals door de voorzitter in de uitnodiging van de buitengewone ledenvergadering is genoemd, wordt ons fondsenwerving traject deze week gestart.

Wij hopen op uw steun te mogen rekenen.

Komende winter worden de tennisbanen zoals het er nu uit ziet definitief vernieuwd, dat is goed nieuws!! De offertes van de aannemers zijn binnen en zeer binnenkort wordt er een keuze gemaakt en wordt de opdracht verstrekt.

Echter om het park zo optimaal mogelijk te kunnen realiseren, zouden wij graag, naast het nu gewenste budget van € 220.000,- nog extra fondsen willen genereren. De wens om een pad tussen baan 3 en 4 en 8 en 9 aan te leggen, is bij veel leden als ook bij het bestuur zeer groot. Ook voor de aankleding van het park zoeken wij extra fondsen. Wij willen er alles aan doen om het park voor de komende 30 jaar zo goed mogelijk in te richten.

Wij zijn op zoek naar leden die TVB een warm hart toedragen en onze vereniging kunnen sponsoren met een bedrag vanaf € 100,-. Bij voldoende animo richten wij een ‘Club van 100’ op. Op een groot bord worden de leden, die hebben gedoneerd, met (bedrijfs)naam vermeld. Dit bord krijgt een prominente plaats in de kantine.

Om een voorzet te geven, doneert ieder bestuurslid € 100,-! Bent u net zo trots op TVB als wij en wilt u ook een optimale realisatie van het park voor de komende 30 jaar? Doneert u dan ook € 100,- of meer. Donaties kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer NL96 RABO 0104.2079.49 t.n.v. Tennis Vereniging Barendrecht onder vermelding van ‘donatie’. Graag ook uw voorletter en achternaam vermelden.

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met één van de bestuursleden op.
Alvast hartelijk dank voor uw donatie!

Sjors Callenbach, voorzitter
Tel: 06-46043363
E-mail: voorzitter@tvbarendrecht.nl

Sonja Jordaan, secretaris
Tel: 06-21278154
E-mail: secretaris@tvbarendrecht.nl

Wouter Jansen, penningmeester
Tel: 06-41068060
E-mail: penningmeester@tvbarendrecht.nl

Leon van der Wilk, vice voorzitter
Tel: 06-10957672
E-mail: activiteitencommissie@tvbarendrecht.nl

Glenn Drinkwaard, algemeen lid
Tel: 06-51173087
E-mail: pr-sponsors@tvbarendrecht.nl

Bekijk hier de brief van het bestuur
Inloggen