Renovatie tennisbanen december 2015

Beste tennisvrienden,

Tijdens een druk bezochte ledenvergadering hebben we onlangs besloten om de renovatie van ons park, ondanks hogere kosten dan vorig jaar begroot, door te laten gaan. Ook is besloten om de vernieuwing niet uit te voeren zonder een pad tussen de banen drie en vier en acht en negen. De financiële consequenties van dat pad moeten worden opgevangen met donaties van leden. Inmiddels hebben we ongeveer € 10.000 ontvangen en zijn we dus zo’n beetje op de helft van onze doelstelling.

Sinds de vergadering is er heel veel gebeurd en diegenen die regelmatig nog komen spelen hebben vast gezien dat het park er op dit moment nogal desolaat uitziet. Niet alleen zijn de hekken gesloopt maar ook een hele rij struiken langs baan twee en zeven is verwijderd. Ook zijn alle lijnen uit de gravel gehaald, zijn de netten en netpalen verwijderd, zijn tegels verwijderd en opgeslagen en is de beplanting rondom baan één verwijderd en opgeslagen. Daarmee is behoorlijk wat geld bespaard waarvoor hulde aan de klusploeg en een groot aantal enthousiaste hulpen die zich tot in de late uurtjes in het zweet hebben gewerkt.

Op 30 november is de Anteagroup, die de opdracht voor de aanleg van de nieuwe banen heeft gekregen, aan de slag gegaan. Tot aan de kerst worden de oude banen verwijderd en zal nieuwe drainage worden aangelegd. Ook zullen de leidingen voor de nieuwe beregeningsinstallatie worden gelegd, wordt een aantal lichtmasten verplaatst en zal vervolgens tweeduizend kubieke meter zand worden gestort. Om je daarvan een voorstelling te kunnen maken moet je, je voorstellen dat er ongeveer vijf gemiddelde huizen vol met zand worden aangeleverd. Dat levert een colonne van honderd vrachtwagens op……. Na de noodzakelijke keuring van dat deel van de bouw zal er in het nieuwe jaar vijfhonderd kubieke meter lava worden aangevoerd dat ervoor moet zorgen dat de waterhuishouding van de banen zo optimaal mogelijk wordt. Tenslotte zal er een nieuwe laag gravel worden gestort en gewalst en zal er opnieuw een keuring plaatsvinden. Als laatste worden nieuwe hekken en poorten geplaatst. Tussendoor worden de paden bestraat en zal de gemeente een geluidswal aanbrengen langs baan zes tot aan de sloot. Dat wordt tevens de afscheiding naar het Amaliaplantsoen.De fondsverwerving voor het nieuwe pad tussen de banen en voor een aantal aanpassingen rondom de banen loopt zoals eerder gezegd behoorlijk maar er is nog een hele weg te gaan. Het zou mooi zijn als we onze doelstelling zo snel mogelijk bereiken en jullie hulp is daarbij onontbeerlijk.

Tijdens de algemene ledenvergadering van januari zal ik de stand van zaken van dat moment toelichten maar tot die tijd ben ik altijd bereid om vragen te beantwoorden. Dus schroom niet om contact op te nemen als er iets niet helemaal duidelijk is. Ook zal ik proberen om regelmatig een berichtje op onze website te zetten waarin de vorderingen van de nieuwbouw duidelijk worden.

Met sportieve groet,

Sjors Callenbach
voorzitter

Inloggen