Regeling Meedoen voor minima in Barendrecht

Binnen de gemeente Barendrecht is het mogelijk om een tegemoetkoming te krijgen voor de kosten van de sport als je een laag inkomen hebt en geen vermogen. Dit is mogelijk voor elke inwoner vanaf 18 jaar van de gemeente Barendrecht. Een laag inkomen is in Barendrecht een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor hem (of het gezin) geldende bijstandsnorm. Ook mag het vermogen niet hoger zijn dan de grens die is gesteld in de Participatiewet. Er is een vergoeding mogelijk voor volwassenen tot maximaal 150 euro per kalenderjaar. Voor kinderen van 4 tot 18 jaar is de vergoeding hoger en afhankelijk van de leeftije. Bij de aanvraag verklaart u dat uw inkomen en vermogen voldoet aan de gestelde eisen. Deze bedragen kunt u terugvinden op het aanvraagformulier. U hoeft geen bewijzen te laten zien. U hoeft ook geen betaalbewijs van de contributie te tonen en u hoeft de kosten niet voor te schieten. Wel kan de gemeente achteraf een controle verrichten. Zie voor meer informatie op het aanvraagformulier op de website van de gemeente.

www.barendrecht.nl/inwoners-bd/producten-a-z_48584/product/minimaregelingen_349.html

Inloggen