Het beëindigen van het lidmaatschap dient te geschieden bij de ledenadministratie:  
 
Indien de ledenadministratie niet uiterlijk 31 december uw opzegging ontvangen heeft, dan wordt automatisch aangenomen dat uw lidmaatschap gecontinueerd wordt, uiteraard met alle verplichtingen daaraan verbonden.
 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het contributiejaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 
Indien het lidmaatschap ooit is opgezegd en u wilt weer lid worden, dan zijn wij genoodzaakt om wederom inschrijfgeld te innen.
 
Bij langdurige blessures kan er in overleg met de penningmeester een mogelijke regeling treffen.
Inloggen