Ben je nieuw lid of wil je lid worden van Tennis Vereniging Barendrecht?


Bij Tennis Vereniging Barendrecht doen we ons best om iedereen zich snel thuis te laten voelen. Voor nieuwe leden wordt er, bij voldoende belangstelling, jaarlijks een introductie bijeenkomst georganiseerd. Zo kun je direct al kennis maken met andere leden. Daarnaast worden er door de diverse commissies, gedurende het hele jaar activiteiten georganiseerd. Een paar voorbeelden zijn:

OPEN TOERNOOI

Een toernooi, meestal in juli, waar leden van onze vereniging en leden van andere tennisverenigingen zich kunnen inschrijven.

CLUB KAMPIOENSCHAP

Een toernooi, meestal eind augustus, waar alleen eigen leden zich kunnen inschrijven. Er wordt op sterkte ingedeeld en dus een uitgelezen moment om nader kennis te maken met de andere leden van de tennis vereniging.

JEUGD TOERNOOI

Een toernooi, meestal in augustus, waar jeugdleden tot een bepaalde leeftijd van onze- en andere tennisverenigingen zich kunnen inschrijven.

LADDER COMPETITIE

Een verenigingsinitiatief waarbij u andere leden kunt uitdagen en bij winst of verlies stijgt of zakt uw plaatsing op de ladder. Een ideale manier om regelmatig te tennissen en deel uit te maken van het verenigingsleven.

RECREATIE TOERNOOIEN

Regelmatig organiseert de Recreatie Commissie (RC) gezelligheidstoernooien, waarbij deelnemen belangrijker is dan winnen. U wordt ook hier ingedeeld op sterkte en speelt dus in principe partijen die qua niveau dicht bij elkaar liggen.


De vereniging wordt draaiende gehouden door onze leden. Het bestuur en commissies nemen daarbij het leeuwendeel voor hun rekening. Zou je zelf wat voor de vereniging willen doen, neem dan contact op met één van de bestuursleden. 

SEIZOEN 

Het seizoen loopt, als de weersomstandigheden het toelaten, van begin april tot diep in het najaar. U kunt elke dag gebruik maken van de banen van 09:00 uur tot 23:00 uur.

Alleen tijdens competitiedagen, tijdens toernooien en husselavonden kunt u niet “vrij” tennissen.

Op woensdagavond is er een “husselavond”, georganiseerd door de Recreatie Commissie. U kunt dan, ook als u alleen komt, gegarandeerd spelen met wisselende partners. Vooral voor nieuwe leden zijn deze avonden zeer geschikt om mensen te leren kennen.

TOERNOOIEN 

Voor deelname aan toernooien wordt inschrijfgeld gevraagd. De hoogte van het inschrijfgeld wordt bepaald door de commissies. Per toernooi wordt duidelijk aangegeven wat de hoogte van dit bedrag is.

TENNISLES & TRAINING 

Tennisles & training, klik hier voor meer informatie en het inschrijfformulier.

CONTRIBUTIE OVERZICHT 2017

Lidmaatschap

Leeftijd 
(jaren)

Jaar contributie

Contributie bij later lid worden

Mei

Juni

Juli

Aug

Sept

 

 

 

 

 

 

 

 

Senioren 1

vanaf 18


 165,00


132,00


115,50


99,00


82,50


49,50

Studenten 2

18 - 25


110,00


88,00


77,00


66,00


55,00


33,00

Junioren 3

13 - 17


110,00


88,00


77,00


66,00


55,00


33,00

Aspirant 3

10 - 12


90,00


72,00


63,00


54,00


45,00


27,00

Pupil 3

7 - 9


60,00


48,00


42,00


36,00


30,00


18,00

Balgewenning 3

4 - 6


50,00


40,00


35,00


30,00


25,00


15,00

Donateur/basislid

 


30,00

 

 

 

 

 Lid worden, klik hier om je in te schrijven of lees eerst de voorwaarden hieronder.

 • ¹ Seniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die voor de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben bereikt. (Met andere woorden: seniorleden zijn die leden die in het verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben of zullen bereiken)
 • ² Studenten zijn personen in de leeftijd tussen 18 en 25 jaar. Om gebruik te kunnen maken van dit tarief zal jaarlijks een kopie van inschrijving, een studentenpas o.i.d. per mail aan de penningmeester kenbaar gemaakt moeten worden.
 • ³ De contributies van junioren / aspiranten / pupillen en balgewenning gelden voor de leeftijd die zij tijdens het verenigingsjaar bereiken.

 • Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
 • Het lidmaatschap geldt voor een verenigingsjaar.
 • Het opzeggen van het lidmaatschap dient voor 31 december van het verenigingsjaar voorafgaande aan het volgende verenigingsjaar te geschieden. Opzeggen kan alleen schriftelijk (per mail of brief) naar de ledenadministratie. Wanneer er wordt opgezegd na 31 december is voor het nieuwe verenigingsjaar de volledige contributie verschuldigd. 
 • Opschorten van het lidmaatschap is mogelijk in de volgende gevallen:
  - Langdurige blessure
  - Zwangerschap
  - Ernstige/langdurige ziekte 

BARDIENST

Ieder seniorlid heeft de plicht 3 bardiensten ‘te draaien’, indien men hier geen gevolg aan wil geven dan is een bedrag van € 90 verschuldigd. Voor elke geplande bardienst, die niet wordt uitgevoerd, zonder aantoonbaar overleg met de barcommissaris, wordt een boete in rekening gebracht van € 50.

Wil jij lid worden van een gezellige club waar een open cultuur heerst en iedereen welkom is en waar je kan deelnemen aan allerlei activiteiten van jong tot oud dan ben je bij TV Barendrecht aan het goede adres!

Lid worden, klik hier om je in te schrijven.


Inloggen