Het jeugdbeleid 2012-2014is vastgelegd in het jeugdbeleidsplan:“SAMEN NAAR SPORTIEF EN PRESTATIEF JEUGDTENNIS VOOR IEDEREEN”.Belangrijk onderdeel van het jeugdbeleid is het selecteren van jeugdleden die wat beter kunnen tennissen. Dit komt tegemoet aan de doelstelling van TVB het speelpeil verder te verhogen. Met ingang van 1 april 2009 zijn we dan ook gestart met de jeugdselectie van TVB,  met trainen. Deze groep bestaat uit +/- 25 kinderen die de selectie training zullen volgen.

Trainingen

De opzet voor de trainingen zal enigszinsveranderen ten opzichte van het vorige seizoen.In het zomerseizoen zal iedere groep 2x perweek 1,5 les uur (= 75 minuten) trainen. In het winterseizoen zal er 1x per week tennistraining gegeven worden van 1,5 les uur (= 75 minuten) en 1 klokuur(60 minuten) bewegingstraining.De groepen zullen vanuit de basis uit 8 kinderen bestaanDe trainers zullen bepalen in welke groep een ieder zal beginnen.TVB zal, ter stimulering van de jeugd, 25% van de kosten van deze selectietrainingen voor haar rekening nemen.

Er is door de tennistrainer van TVB geselecteerd op basis van capaciteiten op het gebied van techniek, tactiek, mentaliteit en conditie. Het motto van de selectie is dat plezier voorop staat, doch nadrukkelijk wel met een prestatieve ondertoon.Verderop is een totaaloverzicht opgenomen van de groep.

Deelname aan de selectietrainingen is niet vrijblijvend. Geselecteerde jeugdleden worden geacht om aan minimaal 6 open jeugdtoernooien deel te nemen. Dit is inclusief het eigen open jeugdtoernooi. In overleg met de trainers kan er ook voor senioren toernooien gekozen worden. Bij deelname aan een toernooi moet tenminste een enkelspel onderdeel gespeeld worden. Indien dit niet het geval is telt het toernooi niet mee voor het aantal verplicht gestelde toernooien. Deelname aan het onderlinge TVB-jeugdtoernooi en het open TVB-jeugdtoernooi zijn (in beginsel) verplicht. Bovendien wordt van alle geselecteerde jeugdleden verwacht dat zij voorjaarscompetitie bij TVB te spelen. Afwezigheid op de trainingen dient een uitzondering te zijn en is alleen mogelijk met een geldig excuus.  Selectiecoördinator

Vanaf het zomerseizoen 2013 zal er eenselectiecoördinator worden aangesteld. De selectiecoördinator zal regelmatig met de trainers contact hebben over de ontwikkeling van de selectie kinderen.Daarnaast zal hij toezicht houden of iedereen voldoet aan de criteria. Zijn belangrijkste taak is om de trainers te ondersteunen en met een objectieve blik de ontwikkeling van de kinderen in de gaten te houden en zijn mening te delen met de trainers.Het e-mailadres van deze coordinator is: jeugdselectie@tvbarendrecht.nl

TVB hanteert bij de jongste jeugd het systeem van tenniskids.Dit komt erop neer dat de jongste kinderen met de lichtste tennisballen op een halve baan spelen en naarmate de kinderen ouder worden de tennisballen zwaarder en de baan groter. Op deze manier worden kinderen langzaam opgeleid voor het “grote werk” op een volledige tennisbaan met gewone gele tennisballen. Ook worden er tijdens de trainingen diverse nuttige attributen gebruikt. Voor meer informatie zie www.tenniskids.nl.

Jeugdselectie 2013


Kabir Baan
Vincent Benci
Melvin Bronmans
Thomas vd Bussche
Matthijs v Eijsden
Marina Feyz
Oscar Idsinga
Pam Ketelaar
Alec Koken
Joost Koken
Friso Lems
Floyd Peeters
Daan vd Plas
Tobias vd Plas
Bas Rust
Carlijn Sangers
Mitchel v Schijndel
Daniek Schuurman
Nuri Tüzen
Jan Veraart
Vincent Vooijs
Chris de Waal
Lennart v Wimersma
   
 
 
 
 
 
Toelichting op het selectiebeleid van 2013 vindt u hier.
 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inloggen