J E U G D B E L E I D  2 0 1 7  -  2 0 1 9

De jeugdcommissie van Tennisvereniging Barendrecht heeft een nieuw jeugdbeleid ontwikkeld voor de periode 2017 – 2019. Bij jeugd gaat het om spelers tot en met 17 jaar. Jeugd is belangrijk voor een tennisvereniging, omdat jeugd de toekomst heeft alsmede sociale binding onderling, met de vereniging en tussen ouders genereert. TVB heeft op dit moment behoorlijk veel jeugd. De kern van het jeugdbeleid is de jeugd langer te binden aan TVB en het speelpeil van de jeugd verder te verhogen.

De missie van het jeugdbeleid is: “Samen naar sportief, recreatief en prestatief jeugdtennis voor iedereen”.

De daarbij passende visie is: “Het beoefenen van de tennissport voor jeugdleden dat past bij hun niveau waar vooral plezier voorop staat, waarbij zij positief gestimuleerd worden, zich ontwikkelen, zij binding met de vereniging voelen en zij uiteindelijk graag doorstromen naar de senioren afdeling.” Binnenkort is het volledige jeugdbeleidsplan te lezen op deze website.

V O O R S T E L L E N  J E U G D C O M M I S S I E

De leden van de jeugdcommissie zijn        

Op regelmatige basis zal de jeugdcommissie ouders en jeugdleden informeren over aanstaande of lopende activiteiten. Tips of waardevolle informatie, hulp van ouders kun je kenbaar maken via jeugdcommissie@tvbarendrecht.nl

Voor vragen over de laddercompetitie en de winterhussel kun je terecht bij John van der Arend en Iris Lauinger, via de mail: ladderjeugd@tvbarendrecht.nl

J E U G D R A A D / W H O Z N E X T  T E A M

De Jeugdcommissie heeft ook een jeugdraad, bestaande uit jeugdleden van de vereniging. De jeugdraad bedenkt en organiseert activiteiten, draagt ideeën aan en heeft namens alle jeugdleden een belangrijke stem in het jeugdbeleid van TV Barendrecht. De jeugdraad 2017 bestaat uit:

  • Carolien Pons
  • Marisha van der Arend
  • Kiomi van Breukelen
  • Joris de Waart
  • Ruby van Amerongen
  • Niek Schilperoord
  • Roosmarijn Groen
  • Roos Moen

V o o r l o p i g  j a a r p r o g r a m m a

De jeugdcommissie heeft ook voor dit jaar een programma opgesteld. Houd de mail, instagram (jc_tvbarendrecht) en website in de gaten voor nieuwe activiteiten.  
Inloggen