De taken van debarcommissaris (bc) zijn:

  • Het bc schema geeft per 2 weken aan wie de bc is. Deze persoon is gedurende die periode aanspreekpunt voor de bardienst.
  • E-mailen en bellen van de bardiensten: Ter aanvulling op de automatische email “reminder” die ca. 2 weken van te voren aan de bardienst wordt verzonden, stuurt de bc ca. 10 dagen van te voren ook een e-mail. D.m.v. deze mail vraagt de bc de bardienst zijn dienst te bevestigen en geeft de bc het sleuteladres door, ook wijst de bc op eventuele bijzonderheden toernooien etc. Indien, na enkele dagen er geen bevestiging is, dan moet de bardienst gebeld worden, zodat er van alle bardiensten een bevestiging wordt verkregen dat ze aanwezig zullen zijn. Deze bevestiging is van cruciaal belang i.v.m. het nieuwe boete beleid bij het niet vervullen van de verplichte bardienst, waarin de bc een belangrijke controle- en meldingsrol heeft.
  • Bijvullen: De sleutel van het voorraadhok zit in een kastje naast de deur van de keuken (code: 1963) zodat men te allen tijde de bar / koelkasten e.d. kan bijvullen.
  • De bc is aanspreekpunt en toezichthouder, vandaar dat het noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van de taken dat hij/zij 3-4 keer week of vaker als het nodig is (bijv. in toernooiweken) aanwezig is om voorraden te checken evt. bij te vullen, problemen met de bezetting op te lossen (de bardienst moet echter zelf een oplossing regelen, anders volgt de boete van € 50), bijzonderheden op te merken en deze te melden aan bar@tvbarendrecht.nl.
  • Verhindering: bij verhindering moet degene die bardienst heeft in principe zelf voor een oplossing zorgen. Als mogelijkheid is hiervoor op de website van TV Barendrecht is een lijst met vrijwilligers beschikbaar die tegen betaling van € 30,- een bardienst kunnen overnemen.
  • Bardienstschema: De bc’s kunnen de lijst met de bardiensten m.b.t. de 2 weken waarin ze barcommissaris zijn op de TVB site – Bar- Bardiensten vinden. De lijst zit ook in het barboek, hierin moet de bardienst aftekenen na het voltooien van zijn/haar dienst, ook worden bijzonderheden hierin vermeldt die van belang zijn voor het goed functioneren van de bar bijv. bardienst die niet komt opdagen etc.  
  • Barboek: Voor eventuele wijzigingen (ruilen etc.) in de barplanning, raadplegen de bc’s het barboek in de kantine. Indien een bardienst ruilt met iemand in een periode van een andere bc, dan is de bc verantwoordelijk deze wijziging aan de bc van de betreffende periode door te geven, zodat de juiste personen worden gemaild/gebeld.
  • Nieuwe leden: Bc’s zorgen ervoor dat nieuwe leden een instructie krijgen, over de bardienst, dit kan door de bc zelf gebeuren of door een ervaren bardienst, die het uur daarvoor dienst heeft. De “nieuwe bardienst” kan dan bijvoorbeeld 10 minuten eerder komen om uitleg te krijgen van de voorgaande bardienst.  Zie ook “Huisregels Bar TVB” op de website.   
  • Bardienst: Ook bij slecht weer, als bijv. de buitenbanen niet bespeelbaar zijn, moet de bardienst aanwezig zijn, want de hal is de hele zomer open voor leden. De bardienst mag onder geen beding de bardienst overdragen, want hij/zij is en blijft verantwoordelijk voor het correct afsluiten van het clubhuis en afleveren van de sleutel.
  • Contact barbeheer: de bc geeft problemen en opmerkingen betreffende de bardiensten/bar door aan de barcommissie, zodat deze hierop actie kunnen ondernemen. Voorbeeld: Voorraad tekort, of als iemand niet is op komen dagen, dit a.u.b. per mail doorgeven aan bar@tvbarendrecht.nl

Indien een bardienstniet is komen opdagen, neemt de barcommissie actie na de melding.  Dezepersoon krijgt een boete van €50 per bardienst die hij/zij verzuimd heeft.

Inloggen