Download hier het Bestuursregelement alcohol in sportkantines TVB


Het schenken van alcohol brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. Zo is het van groot belang dat jongeren onder de 18 jaar absoluut geen alcohol kunnen verkrijgen in de sportkantine. Daarnaast willen we alcoholmisbruik en rijden onder invloed voorkomen. Om jullie te helpen op een goede manier met deze verantwoordelijkheid om te gaan heeft NOC*NSF een website ontwikkeld in samenwerking met de sportbonden. 

De teksten en filmpjes op deze website stellen jullie in staat om straks op een verantwoorde manier alcohol te kunnen schenken in jullie kantine of clubhuis. Wanneer je de teksten en filmpjes hebt gezien en gelezen ben je in staat om de test te maken waarmee je een gekwalificeerde barvrijwilliger wordt en je bardienst mag draaien op tijdstippen dat er alcohol wordt geschonken. 

Doe hier de test om te leren hoe je verantwoord alcohol kan schenken tijdens je bardienst : www.nocnsf.nl/iva

Huisregels Bar TVB voor alle leden

1. Het is niet toegestaan zelf meegebrachte (alcoholhoudende) drank en/of eetwaren te gebruiken in de kantine of   op het terras buiten.
2. Het is niet toegestaan alcoholhoudende drank elders te nuttigen dan in de kantine of op het terras.
3. Er wordt geen alcohol geschonken aan :
- Jongeren die geen 18 jaar of ouder zijn
- Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens
  uitoefening van de functie
- Personen die fungeren als chauffeur bij het vervoer van spelers
4. Het bestuur wil voorkomen dat personen met meer dan het toegestane promillage alcohol aan het verkeer deelnemen alcoholische dranken gebruiken. Op basis hiervan kan de verstrekking van alcoholhoudende drank worden geweigerd.
5. Gedurende de bardienst wordt door de barvrijwilliger geen alcohol gedronken.
6. De openingstijden van de kantine zijn conform de drank- en horecavergunning:
van 08.00 uur tot 24.00 uur.    
7. Op de volgende tijdstippen wordt conform de drank- en horecavergunning alcohol geschonken: op  doordeweekse dagen van 15.00 uur tot 24.00 uur, op weekenddagen van 13.00 uur tot 24.00 uur.
8. Het bezit en gebruik van (soft) drugs en stimulerende middelen in en om de accommodatie is verboden op straffe van schorsing of royement.
9. Roken is verboden in alle binnenruimten van de clubaccommodatie.

  Voor barvrijwilliger:

1. De barvrijwilliger let op de naleving van de huisregels en het bestuursreglement alcohol en kantine TVB.  De barvrijwilliger is tenminste 18 jaar oud.
2. De barvrijwilliger drinkt geen alcohol tijdens de bardienst
3. Er wordt GEEN alcohol geschonken aan:
•  Jongeren die geen 18 jaar of ouder zijn (bij twijfel altijd legitimatie vragen).
•  Jeugdleiders, trainers van jeugdelftallen en andere begeleiders van de jeugd tijdens  uitoefening van de functie.
•  Personen die zorg dragen voor het vervoer van de spelers.
•  Personen die zichtbaar te veel hebben gedronken (en/of onder invloed zijn van drugs)
•  Personen die zich misdragen.
4. De barvrijwilliger schenkt alcoholhoudende dranken in de daarvoor bestemde standaardglazen, zoals aangegeven bij de bar. Dus bierglazen voor (tap)bier, inhoud 250 cc, wijnglazen voor rode en witte wijn, inhoud 100 cc.

 

Inloggen