Commissie Bar

 

Commissie Bar

 
 
 
Algemeen
Peter Zandbelt
Arco van den Broek
Baukje IJlstra

0180 610211
06 17072007
0180 558539


 VZ Bar

       

 


          

Bardiensten 

In het voorseizoen krijgen de leden (> 18 jaar) de mogelijkheid zich in te schrijven voor hun bardiensten. De mensen die zichzelf niet hebben ingeschreven, worden ingedeeld op de overgebleven data. Het is de bedoeling dat ieder lid 3 keer bardienst draait. Er wordt gecontroleerd of de bardiensten daadwerkelijk worden vervuld. Gebleken is dat zonder controle niet alle bardiensten worden vervuld. Overigens komt dit het meeste voor bij mensen die zichzelf niet hebben ingedeeld. De strengere controles hebben tot gevolg gehad dat boetes ook daadwerkelijk zijn opgelegd. Voor meer informatie over bardiensten en eventuele afkoopregeling verwijzen wij u naar de Barcommissarissen en bestuursleden zijn vrijgesteld van het draaien van bardienst. Leden die ouder zijn dan 70 jaar kunnen hun bardienst op vrijwillige basis vervullen.

Barcommissarissen

Dit seizoen zijn er weer barcommissarissen. De ervaringen de afgelopen jaren hebben ons geleerd dat het toch noodzakelijk is om strak toezicht te houden op de gang van zaken in en om de bar. We hebben gelukkig voldoende leden weten te interesseren om deze belangrijke taak telkens voor twee weken te vervullen. In het bardienstschema is steeds per week aangegeven wie barcommissaris is. Deze persoon is gedurende die week het aanspreekpunt voor de bardienst. De taken van de barcommissaris komen in grote lijnen op het volgende neer:
" Hij of zij zorgt er ook voor dat in twijfelgevallen nagebeld wordt. Dat zal niet standaard gebeuren omdat we hebben gemerkt dat de leden die zichzelf hebben ingedeeld en het ook zelf in hun agenda hebben genoteerd, in praktisch alle gevallen ook netjes op komen dagen.
" De barcommissaris komt in de twee weken dienstperiode regelmatig in de bar en controleert of het barboek is afgetekend. Tevens bekijkt hij of zij of er aan de hand van aantekeningen van de bardienst actie moet worden genomen naar bijvoorbeeld de Barcommissie.
" Zodra wordt geconstateerd dat een ingedeeld lid op de betreffende dag niet is komen opdagen, belt de barcommissaris met dit lid. Afhankelijk van de uitkomst van dat gesprek zal worden overgegaan tot hernieuwde indeling, dan wel tot het opleggen van de vastgestelde boete. Mocht u vanuit uw bardienstschap vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met de betreffende barcommissaris van die week.

Instructies voor bardienst:

Voor de meeste leden geldt, je draait eigenlijk te weinig bardienst om er routine in te krijgen. Zeker voor nieuwe leden is het belangrijk om goed kennis te kunnen nemen van de procedures die gelden voor het draaien van bardiensten. Daartoe heeft de barcommissie een zeer duidelijke en puntsgewijs opgestelde handleiding opgesteld. De handleiding ligt duidelijk zichtbaar achter de bar en het is raadzaam om er, zeker in het begin, weer even goed doorheen te lopen.

  • Door de week wordt 's morgens de kantine geopend door de Philip
  • Op maandag t/m Vrijdag haalt de bardienst van 19.00 de kantinesleutel op bij het sleuteladres
  • Op zaterdag en zondag haalt de bardienst van 8.00 / 10.00 de kantinesleutel op bij het sleuteladres
  • Op alle dagen levert de laatste bardienst de sleutel weer in bij het sleuteladres
  • Overdracht sleutel niet mogelijk

Het adres waar de sleutel opgehaald kan worden verschilt per maand. De barcommissaris zal u hiervan op de hoogte brengen.

Inloggen